LawAccess NSW

Treba li vam pravna pomoć?

Počnite sa LawAccess NSW
Nazovite na: 1300 888 529
www.lawaccess.nsw.gov.au

Potrebna mi je pravna pomoć u vezi sa:

 • porodicom
 • nasiljem u domu ili porodici
 • dugom
 • odlaskom na sud
 • novčanom kaznom
 • poslom
 • komšijama
 • planiranjem za budućnost – oporuke, punomoći, starateljstvo

Počnite sa LawAccess NSW, državnom službom za pružanje besplatnih usluga osobama koje imaju pravni problem u NSW-u.

Posjetite LawAccess NSW na internetu

Za informacije o nizu pravnih problema, posjetite www.lawaccess.nsw.gov.au

Nazovite LawAccess NSW 1300 888 529

 • Da dobijete pravne informacije preko telefona
 • Da vas uputimo na drugu pravnu službu ako vam je potrebna dodatna pomoć
 • U nekim slučajevima, možemo organizovati da vam jedan od pravnika iz službe LawAccess NSW pruži pravni savjet telefonom

Nemojte ignorisati pravni problem
Počnite sa LawAccess NSW

 • Posjetite Internet stranicu: www.lawaccess.nsw.gov.au ili
 • Nazovite LawAccess NSW na: 1300 888 529 između 9 ujutro i 5 poslije podne, od ponedjeljka do petka
 • Ukoliko vam je potreban tumač, nazovite 131 450 i tražite LawAccess NSW
 • Ako ste gluhi, slabo čujete, ili imate govornu manu, kontaktirajte LawAccess NSW putem NRS (National Relay Service): http://www.relayservice.gov.au pozivom na 1300 888 529 i tražite LawAccess NSW.