LawAccess NSW

Дали ви треба правна помош?

Започнете со LawAccess NSW
Телефонирајте на 1300 888 529
www.lawaccess.nsw.gov.au

Потребна ми е правна помош во врска со:

 • моето семејство
 • домашно и семејно насилство
 • моите долгови
 • одење на суд
 • мојата казна
 • мојата работа
 • мојот сосед
 • навремено планирање – тестаменти, ополномоштувања, дологорочно старателство

Започнете со LawAccess NSW, бесплатна државна служба за лица кои имаат правен проблем во Нов Јужен Велс.

Посетете ја службата LawAccess NSW на Интернет

За да најдете информации во врска со најразлични правни теми, посетете ги Интернет страниците www.lawaccess.nsw.gov.au

Телефонирајте во LawAccess NSW 1300 888 529

 • За да добиете правни информации преку телефон
 • За да добиете упат за некоја друга правна служба ако ви треба повеќе помош
 • Во некои случаи, за да добиете правен совет преку телефон од еден од адвокатите на LawAccess NSW

Не игнорирајте правен проблем
Започнете со LawAccess NSW

 • Отидете на www.lawaccess.nsw.gov.au или
 • Телефонирајте во LawAccess NSW меѓу 9 ч. наутро и 5 ч. попладне, од понеделник до петок, на 1300 888 529
 • Ако ви треба преведувач, телефонирајте на 131 450 и побарајте да ве поврзат со LawAccess NSW
 • Ако сте глуви, не слушате добро или имате оштетен говор, контактирајте ги во LawAccess NSW преку NRS (National Relay Service): http://www.relayservice.gov.au и побарајте да ве поврзат со LawAccess NSW на 1300 888 529